baner4.jpg

postolka

 

Konkurs plastyczny „Nie taki wilk straszny”

wikimedia.orgSerdecznie zapraszamy dzieci z kwidzyńskich przedszkoli do udziału w plastycznym konkursie ekologicznym. Tematem przewodnim konkursu jest wilk.

Konkurs ma na celu walkę ze stereotypami dotyczącymi wilka, zwiększaniu świadomości społeczności lokalnych o jego trybie życia, zagrożeniach, z jakimi się boryka. Prawdą jest, że boimy się tego, czego nie rozumiemy, jednak bardzo chętnie dbamy o to, za co czujemy się osobiście odpowiedzialni. Z tego właśnie powodu Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa rozpoczęło próbę zmiany zakorzenionego w kulturze negatywnego wizerunku wilka, rozpoczynając już od najmłodszych lat i wzbudzając zainteresowanie tym gatunkiem poprzez konkurs plastyczny.

 

Prace plastyczne wykonane dowolną techniką (prace dwuwymiarowe – nie „eksponaty”) powinny nawiązywać do jednego (lub kilku)  aspektów, takich jak:
- rodzinny charakter wilka;

- cywilizacyjne i naturalne zagrożenia, z jakimi musi mierzyć się wilcza rodzina;

- portret wilka oczami dziecka.

Warsztaty przyrodnicze „W słowach kilku o wilku”

Zachęcamy, aby w ramach wprowadzenia do tematyki konkursu zorganizować dla dzieci zajęcia, w postaci pogadanek, slajdowisk itp., które przedstawiają wilka w pozytywnym świetle. Stowarzyszenie może nieodpłatnie przeprowadzić takie zajęcia dla grup przedszkolnych na prośbę placówki. Warsztaty mają tytuł: „W słowach kilku o wilku”.

Nauczyciele chętni, by wziąć udział w zajęciach systematyzujących wiedzę z na temat wilka oraz mogące dać inspirację do późniejszego wykonania prac plastycznych na konkurs są proszeni o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa pod numerem telefonu: (55) 261 22 16. Zajęcia mogą się odbywać od kwietnia do końca maja br. Prosimy o zamawianie warsztatów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Informacje szczegółowe nt. konkursu:

Kategorie wiekowe:
3 - 4 lat
5 – 6 lat

Format pracy: A-3 lub A-2.
Technika: rysunek, malarstwo, collage, grafika, wyklejanka itp.

Opis prac na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres placówki, tel. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
Termin: prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 25.05.2016 na adres: Stowarzyszenie "Eko-Inicjatywa", ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Nie taki wilk straszny”.

Nagrody: w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.
Osoby chętne do udziału prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym poniżej.

REGULAMIN

Zachęcamy do udziału!
Jakub Marciniak, Janusz Kowalak

Realizatorzy projektu:
„Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna- myśl i działaj EKOlogicznie”

Działanie w ramach projektu Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna – myśl i działaj EKOlogicznie współfinansowanego ze środków Miasta Kwidzyn.

kwidzyn_moje_miasto