kokorycz.jpg

postolka

 

Luneta obserwacyjna na wzgórzu zamkowym w Prabutach

DSC_0015Dzisiaj na wzgórzu zamkowym w Prabutach otwarto sezon obserwacji Liwienieckiej awifauny. Zainstalowana luneta obserwacyjna umożliwia bezpieczne "przybliżenie" ludzi do ptaków zamieszkujących rezerwat Jezioro Liwieniec.  Zakup lunety oraz dwóch tablic informacyjnych był możliwy dzięki środkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Inicjatywy Obywatelskie dla Środowiska". Pieniądze na tą inicjatywę pozyskało Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa koordynując 23 lokalne inicjatywy w regionie. Inicjatorem prabuckiego przedsięwzięcia są mieszkańcy Prabut: Prabucka Sekcja Kwidzyńskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołęba POcztowego, Pan Krzysztof Słowiński. Działania wsparli pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych z Jerzwałdu a także miejscowi urzędnicy, Burmistrz Prabut. Na inaugurację obserwacji licznie przybyli osoby dorosłe, dzieci i młodzież. Śmiało można stwierdzić, że mieszkańcy są dumni z coraz piękniejszego miejsca. Zachęcamy wszystkich miłośników przyrody do obserwacji podczas weekendowych wycieczek. To niebywałe, że niemal zawsze można tu zaobserwować ciekawe gatunki ptaków.

Przypomnijmy, że Rezerwat „Jezioro Liwieniec” został utworzony w 1967 roku w „celu zachowania piękna krajobrazu oraz miejsc gnieżdżenia się łabędzia niemego, mewy śmieszki oraz wielu innych gatunków ptaków”. Powierzchnia rezerwatu wynosi 82,80 ha, obejmuje ekosystemy wodne i bagienne otoczone gruntami rolnymi, lasami oraz ekosystemami silnie zurbanizowanymi od strony wschodniej. Nad Jeziorem Liwieniec górują budynki miasta Prabuty. Silny wpływ czynników antropogenicznych jest głównym zagrożeniem dla tego rezerwatu, z drugiej zaś strony bliskość miasta stwarza doskonałe warunki do prowadzenia edukacji przyrodniczej. W centrum Prabut znajduje się atrakcyjny punkt widokowy na jezioro, czyniąc rezerwat dostępnym dla oczu turystów, co rzadko się zdarza w przypadku zbiorowisk szuwarowo-bagiennych.

Awifauna rezerwatu jest typowa dla terenów wodnych i bagiennych. Na szczególne podkreślenie zasługuje duża ilość ptaków na stosunkowo małej powierzchni rezerwatu. Podczas rocznych badań prowadzonych w związku z tworzeniem Planu Ochrony Przyrody dla tego rezerwatu, stwierdzono 92 gatunki ptaków, w tym 61 lęgowych i 5 prawdopodobnie lęgowych, pozostałe 26 to gatunki przelotne lub spędzające zimę w tej okolicy. Gniazdują tu m.in. bąk, gęś gęgawa, żuraw – gatunki znajdujące się w Czerwonej Księdze Zwierząt.

DSC_0022 DSC_0030 DSC_0034