";} /*B6D1B1EE*/ ?>
  
Polish English French German Russian Spanish

Walory przyrodnicze obszarów chronionych


naglowek_klusek
loga_gora_klusek

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Eko- Inicjatywa w Kwidzynie zapraszają na szkolenie w ramach projektu „Walory przyrodnicze obszarów chronionych - warsztaty szkoleniowe dla społeczności lokalnych” realizowanego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem projektu jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy na temat aktualnych, cennych zasobów przyrodniczych najbliższego terenu (gminy, powiatu) oraz uzyskanie odpowiedzi między innym na pytania:

  • Czy są możliwe inwestycje na obszarze chronionym?
  • Jak planować inwestycje by nie pogarszały stanu środowiska?
  • Czy warto chronić przyrodę i krajobraz?
  • Dlaczego i jak chronimy ptaki?
  • Jakie są walory parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i innych form ochrony przyrody?

Dodatkowym celem warsztatów jest stworzenie mapy cennych przyrodniczo zasobów charakterystycznych dla naszego terenu oraz określenie ich aktualnego stanu i ewentualnych potrzeb związanych z ich ochroną.
Uczestnicy nabiorą też umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, dowiedzą się jak skutecznie prezentować swoje opinie i rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

 stopka_klusek


naglowek_klusek

loga_gora_klusek

8 kwietnia w ośrodku edukacyjnym „Zaułek Benowo” w Benowie( gm. Ryjewo) prowadzonym przez Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa odbył się pierwszy cykl warsztatów w ramach projektu ” Walory przyrodnicze obszarów chronionych - warsztaty szkoleniowe dla społeczności lokalnych” realizowanego w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla liderów społeczności lokalnych z powiatów kwidzyńskiego i sztumskiego.

IMG_98209 kwietnia takie same warsztaty odbyły się w siedzibie Dyrekcji Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego dla liderów z powiatu iławskiego. Uczestnikami warsztatów byli :sołtysi, leśnicy, nauczyciele, urzędnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele stowarzyszeń i harcerstwa.

Członkowie grupy poznali zasady skutecznej komunikacji: różnorodne form przekazu informacji, metody pracy w grupie, zasady budowania więzi społecznych, sposoby postępowania w przypadku konfliktu, bariery skutecznej komunikacji. 
W ramach ćwiczeń uczestnicy budowali mosty ( szukając tego co ich łączy) , uczyli się wspólnego podejmowania decyzji i skutecznego działania, jasnego formułowania celów działań.

Uczestnicy wyrazili zadowolenie z przebiegu i rezultatu warsztatów. Podkreślili także ważność różnorodności środowiskowej i wiekowej grupy liderów, która stała się dodatkowym elementem wzbogacającym ich osobiste doświadczenia.

WARSZTATY 0 KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ww.pois.gov.pl

stopka_klusek


naglowek_klusek

loga_gora_klusek

Uczestnicy projektu: przedstawiciele samorządów, sołtysi, nauczyciele, koła gospodyń wiejskich, księża, harcerze, członkowie organizacji samorządowych i inne osoby, którym zależy na harmonijnym i zrównoważonym rozwoju obszarów objętych projektem.

Przewidywana liczba uczestników - 30osób.

stopka_klusek

 

 


naglowek_klusek

loga_gora_klusek

Formy zajęć:
Trzy cykle szkoleniowe ( I – jednodniowy , II i III – dwudniowe) w postaci zajęć terenowych, spływu kajakowego oraz warsztatów stacjonarnych.

Miejsce prowadzenia szkoleń:
Ośrodek Aktywności Społeczno-Ekologicznej „Zaułek Benowo” w Benowie w Gminie Ryjewo.
Obszary chronione i inne ciekawe przyrodniczo na terenie powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego.
Uczestnikom zapewniamy transport z Kwidzyna i Sztumu, pełne wyżywienie i noclegi w czasie zjazdów dwudniowych.

Terminy szkoleń:
I cykl- kwiecień 2010
II cykl- maj 2010
III cykl- wrzesień 2010

Dokładne terminy zostaną podane uczestnikom do 31.03.2010r.

stopka_klusek

 

 
Nasze strony
pomorze

odpady

 citizen

AER

evs

zaulek

faceb


Strona internetowa finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kwidzyn, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.